Kluknavská, s.r.o.

Rating a informácie o Kluknavská, s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Kluknavská, s.r.o. 10181 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 551025. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 36.4321% spoločností je horších ako Kluknavská, s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Kluknavsk&aacute;, s.r.o." href="http://kluknavska.sk-rating.com/">
   <img src="http://kluknavska.sk-rating.com/kluknavska.png" width="150" height="25" alt="Rating Kluknavsk&aacute;, s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Kluknavská, s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia